HOVESIDE
STIFTELSE
GENERALFORSAMLING
STYRET OG MEDARBEIDERE
VANNTILFØRSEL
VEDTEKTER
OPPTAK ABONNENTER
FORSKRIFTER OG GEBYRER
VANNANALYSE
DRIFTSMELDINGER
KONTAKT OSS

DRIFTSMELDINGER
 
Hendelser som medfører driftsavvik for noen abonnenter vil bli innskrevet på denne nettsiden.

Når det har blitt utført vesentlige reparasjoner, oppgraderinger eller omlegginger av ledningsnettet så skrives det en utførlig, detaljert rapport om det enkelte arbeidet.
Beskrivelsene skal inneholde konkrete detaljer om;

• hva som faktisk er utført
• hvor arbeidet ble utført
• når arbeidet ble utført.
 

Fortøyd ved ny kommunal båtplass i Søylebukta, Borøya vest. Foto Arnfinn Håverstad