HOVESIDE
STIFTELSE
GENERALFORSAMLING
STYRET OG MEDARBEIDERE
VANNTILFØRSEL
VEDTEKTER
OPPTAK ABONNENTER
FORSKRIFTER OG GEBYRER
VANNANALYSE
DRIFTSMELDINGER
KONTAKT OSS

GENERALFORSAMLING
 
Generalforsamling er andelslagets øverste myndighet hvor reglene i aksjeloven får sin anvendelse (vedtekter pkt. 5). Generalforsamling avvikles på skolehuset på Borøya medio juli måned.

Styret innkaller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer med kjent adresse, og derpå ved oppslag på skolehuset i Borøya, til generalforsamling. Innkallingen skal skje med minst 14 dagers varsel.

Styreleder plikter å være til stede på generalforsamling. Ved gyldig forfall skal det utpekes en stedfortreder. Alle styremedlemmer har uttalelsesrett.

Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtekter skal gjengis i innkallingen.

Styret skal utarbeide forslag til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i lover og vedtekter.
 
 Generalforsamling holdes på Skolehuset på Borøya. Foto Arnfinn Håverstad

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den som styret har utpekt.

Møtelederen skal påse at det føres protokoll for generalforsamlingen, og at den skal holdes tilgjengelig for andelseiere i vannverket og oppbevares på en betryggende måte.


Protokoller:
 
Protokoll 2020
Protokoll 2019
Protokoll 2018
Protokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll 2015
Protokoll 2014
Protokoll 2013
Protokoll 2012
Protokoll 2011
Protokoll 2010