HOVESIDE
STIFTELSE
GENERALFORSAMLING
STYRET OG MEDARBEIDERE
VANNTILFØRSEL
VEDTEKTER
OPPTAK ABONNENTER
FORSKRIFTER OG GEBYRER
VANNANALYSE
DRIFTSMELDINGER
KONTAKT OSS

KONTAKT OSS
 
Postadresse:
Borøya Vannverk SA
Pb. 971
4682 Søgne

E-post:
okk@em1sr.no

Telefonliste:
• Formann: Ole Kristian Kristiansen. Tlf. nr.: 404 08 610
• Driftsleder: Try Rør AS v/ Truls Holte telefon: 928 36 290 og vakttelefon : 915 530 56

Organisasjonsnummer:
NO 890 422 152

For abonnenter med ”noe på hjertet” er det ønskelig at alle tar kontakt med vannverket for spørsmål eller kommentarer.
NB! oppgi gårds og bruksnummer så er det lettere å finne frem.

Skriftlige henvendelser fra abonnentene vil bli behandlet i første regulære styremøte for deretter å bli besvart.

• Er det noe ved ditt abonnement som du er misfornøyd med?
• Sitter du inne med tanker og ideer om hvordan vannverket kan bli bedre?

En fordomsfri åpen dialog som antydet over gir vannverket en bedre mulighet til en positiv utvikling fremover. Styret ønsker at vi kan arbeide sammen om å utvikle Borøya Vannverk til et bedre produkt til det beste for alle abonnentene.

Husk gårds og bruksnummer ved henvendelser.