HOVESIDE
STIFTELSE
GENERALFORSAMLING
STYRET OG MEDARBEIDERE
VANNTILFØRSEL
VEDTEKTER
OPPTAK ABONNENTER
FORSKRIFTER OG GEBYRER
VANNANALYSE
DRIFTSMELDINGER
KONTAKT OSS

STYRET OG MEDARBEIDERE
 
Andelslaget ledes av et styre på fem personer som velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Det velges i tillegg ett varamedlem.

Styret er beslutningsdyktig med minst 3 medlemmer til stede.

Andre medarbeidere:
Forretningsfører og driftsleder er ikke medlem av styret, men deltar på styremøter med uttalelsesrett, men ikke stemmerett.

Styrets sammensetning:
• Ole Kristian Kristiansen , styreleder | telefon:40 40 86 10
• Thor Olsen | telefon:45 86 64 21
• Svein Kristian Kristiansen | telefon:91 34 09 47
• Ralf G Olsen | telefon:95 88 47 25
• Håvard Severinsen | telefon:99 27 89 10

Innleid:
• Driftsleder: Try Rør AS v/ Truls Holte telefon: 928 36 290 og vakttelefon : 915 530 56
• Forretningsfører: Søgne Økonomiservice 380 50 666
Husk: Oppgi gårds og bruksnummer ved henvendelse så er det lettere å finne deg.

I samsvar med lagets vedtekter pkt. 5 så tilsvarer styrets myndighet styret i et aksjeselskap.

Styret er andelslagets øverste myndighet mellom generalforsamlingene og skal være ansvarlig for forvaltningen av andelslaget.