HOVESIDE
STIFTELSE
GENERALFORSAMLING
STYRET OG MEDARBEIDERE
VANNTILFØRSEL
VEDTEKTER
OPPTAK ABONNENTER
FORSKRIFTER OG GEBYRER
VANNANALYSE
DRIFTSMELDINGER
KONTAKT OSS

VANNANALYSE
 
Drikkevannsforskriften forutsetter at drikkevannet skal, når det leveres til mottakeren, være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Det skal heller ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre helseskade til vanlig bruk.

Vannet som leveres fra Tronstad Interkommunale Vannverk (TIV) passerer gjennom et moderne behandlingsanlegg på Nodeland. Der gjennomgår vannet omfattende renseprosess og jevnlig blir det tatt vannprøver som blir analysert i et godkjent laboratorium.

Vannet oppfyller alle kvalitetskrav i Drikkevannsforskriften, og på de fleste områder med meget god margin.

Søgne kommune tar regelmessig prøver av drikkevannet som blir analysert ved et godkjent laboratorium.
 

Borøya Vannverk SA kjøper vannet av Søgne kommune. Som et ledd i internkontrollen tar vannverket hvert år prøver av drikkevannet som blir analysert ved et godkjent laboratorium. Vannet oppfyller alle krav i Drikkevannsforskriften.