HOVESIDE
STIFTELSE
GENERALFORSAMLING
STYRET OG MEDARBEIDERE
VANNTILFØRSEL
VEDTEKTER
OPPTAK ABONNENTER
FORSKRIFTER OG GEBYRER
VANNANALYSE
DRIFTSMELDINGER
KONTAKT OSS

VANNTILFØRSEL
 
Vanntilførselen kommer helt fra Tronstadvannet som ligger nordvest for Nodeland.

Tronstad Interkommunale Vannverk (TIV) leverer vann til Songdalen, Kristiansand og Søgne. Borøya Vannverk SA kjøper inn vannet fra Søgne kommune gjennom to landforbindelser:

1. Hovedtilknytning i pumpehus på Hübert Brygge Høllen Vest Industriområde.
2. Sekundærtilknytning i kum på Okse nordvest.

Ved TIV rensestasjon på Nodeland gjennomgår vannet en omfattende renseprosess. Vannet etter rensestasjonen oppfyller således alle kvalitetskrav i Drikkevannsforskriften, og på de fleste områder med meget god margin.

Søgne Kommune tar jevnlig vannprøver som blir analysert ved et godkjent laboratorium.
 
 Østre Brennøy får også vann fra Borøya Vannverk. Foto Arnfinn Håverstad

Internt fordelingsnett:

Borøya Vannverk SA sitt interne fordelingsnett favner over et stort område innenfor Borøya med omkringliggende øyer og holmer. Faktisk har vannverket abonnenter på i alt 17 øyer og holmer – totalt 225 abonnenter. Borøya alene rommer hele 111 abonnenter.

Som et ledd i internkontrollen tar vannverket hvert år vannprøver som blir analysert ved et godkjent laboratorium.


Vedlegg:
 
Vannforsyningen til Borøya Vannverk A/L
Vannverkets to landforbindelser